Felsefe ve Din Bilimleri

Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa BAŞ

Bu bölümde yer alan felsefe, mantık, sosyoloji, psikoloji gibi anabilim dalları,  din ve inançların günümüze kadar geçirdikleri evreleri, insan-din ve insan-akıl ilişkisini, dinin bireysel ve toplumsal hayattaki yerini ve fonksiyonlarını, felsefi düşüncenin gelişimini, İslam ve Batı düşüncesi arasındaki etkileşimi, doğru düşünmenin yöntem ve kurallarını, din eğitiminin tarihini ve günümüz eğitim sistemindeki yerini ele alır. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü şu ana bilim dallarından oluşmaktadır:

DİNLER TARİHİ 

Öğretim Elemanları

Doç. Dr. Mustafa BAŞ (Dinler Tarihi Anabilim Dalı Başkanı)

DİN SOSYOLOJİSİ 

Öğretim Elemanları

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Haberli