Fakültemiz Birim Danışma Kurulu Toplantısı Yapıldı.

Fakültemiz Birim Danışma Kurulu Toplantısı 16 Kasım 2021 Salı günü saat 16.00 da Fakültemiz Binasında, Fakültemiz Dekan Vekili Dr. Öğr. Üyesi M. Fatih YALÇIN’ın başkanlığında toplandı. Tanışma ve açılış konuşmasının ardından Fakültemiz Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih YALÇIN Birimimizin kuruluş tarihçesi, fiziki mekanları, personel, öğrenci sayıları ve mezuniyet sonrası yürütülmekte olan faaliyetlere dair kurul üyelerini bilgilendirilmesinin ardından gündem maddelerine geçildi.

Toplantıda resmi kurum, kuruluş ve STK’larla ikili ve çoklu iş birliği imkanları üzerinde duruldu. Toplantıda İlahiyat/İslami İlimler Fakültesi’ndeki eğitim öğretim ile araştırma ve toplumsal faaliyetlerin niteliğinin arttırılması, lisansüstü tezlerin güncel ihtiyaçlara çözüm üretecek şekilde planlanması, mevcut ikili ilişkilerin güçlendirilerek ortak projeler üretilmesi ve bunların hayata geçirilmesi, akademik personelin fakülte dışındaki toplumsal faaliyetlere katılımlarının teşvik edilmesi, Bilecik Merkezde bulunan camilerinde fakülte öğretim üyelerinin de katkılarıyla cami dersleri yapılması, İHL öğrenci ve öğretmenleriyle fakülte hoca ve öğrencilerinin çeşitli vesilelerle bir araya getirilmesi, öğrencilerin mesleki, sosyal ve kültürel açılardan yeterli donanıma sahip bir şekilde hayata hazırlanabilmeleri için gerekli işbirliklerinin yapılması, nicelik ve nitelik itibariyle yeterli seviyede bulunan İlahiyat/İslami İlimler fakülteleriyle yeni açılan İlahiyat veya İslami İlimler Fakülteleri arasındaki ilişkilerin geliştirilerek iş birliği imkanlarının arttırılması gibi konular müzakere edilerek görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda İl Müftü Yardımcısı Sabri BAĞCI, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Bilal EĞİ, Dekan Yardımcılarımız Fakültemiz Öğretim elemanları  ile Fakülte Sekreteri hazır bulundu. Toplantının taraflar açısından verimli geçtiği ve belirli periyotlarla tekrar edilmesinin faydalı olacağı ifade edildi.