Yazı Çağrısı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi süreli yayını olan Edebali İslamiyat Dergisi Mayıs ve Kasım aylarında yılda iki sayı olarak yayınlanan hakemli bir dergidir. Dergimizin temel amacı ilahiyat alanında bilimsel araştırma ve çalışmalara yer vererek ilim dünyasına katkıda bulunmaktır.

Online olarak yayınlanmakta olan Edebali İslamiyat Dergisi’nde 2018 yılı içerisinde ‘İslami İlimlerde Disiplinler Arası İlişkiler‘ konulu özel sayı çıkarılması planlanmaktadır. Bu konuda gönderilen makaleler arasından yayın kurulu tarafından uygun görülenler İngilizce, Arapça veya Rusça’ya çevrilecektir. Dergimizin özel sayısı için makale son gönderim tarihi 31 Temmuz 2018’dir.