Yardımcı Doçent Kadrosu Yabancı Dil Sınavı Tarihi

Fakültemiz Temel İslam Bilimleri Bölümü İslam Hukuku Anabilim Dalı ve Hadis Anabilim Dalı Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların, yabancı dil sınavı 07.04.2017 tarihinde saat 09.00 da İslami İlimler Fakültesi D Blok 1. Kat 210 Nolu Toplantı Salonunda  yapılacaktır.