Staj

İnşaat Mühendisliği Bölümü staj yönergesi ekte sunulmuştur. Staj ek belgeleri yönergenin son sayfalarında mevcuttur.

Staj işyeri ve ücret bilgi formu; staj ücretine ait dekontla birlikte staj bitiminde Dekanlık Tahakkuk Birimine elden teslim edilecektir.

Gerekli evraklar staj yerine ve komisyonlara imzalatıldıktan staj komisyonuna teslim edilerek staj başvuru işlemi tamamlanacaktır.

Staj İşyeri ve Ücret Bilgileri Formu

İnşaat Mühendisliği Bölümü Staj Yönergesi