5.5.4. Şeffaflık Politikaları

Birimin hesap verebilirlik ve şeffaflık konusunda izlediği politika ve uygulamalar;