3.4.3. İnformal Öğrenme

Birimde önceki non-formal ve informal öğrenmelerin tanınması için tanımlı süreçler (yönerge, senato kararı vb.);