2.3.6. D.P. Bilgilendirme

Birimdeki kararlar ve uygulamalar konusunda dış paydaşların bilgilendirme yöntemi;