2.3.5. Dış Paydaş

Birim dış paydaşlarının karar alma ve iyileştirme süreçlerine katılımı (koşullar, ortamlar ve  mekanizmalar);