2.3.3. İ.P. Bilgilendirme

Birimdeki kararlar ve uygulamalar konusunda iç paydaşların bilgilendirilme yöntemi;