2.3.10. Öğrenci Katılımları

Karar alma süreçlerine öğrenci katılımını düzenleyen ortam, araç ve mekanizmalar;