2.2.7. Ortak Hedefler

Birim lideri, amaç ve hedefler doğrultusunda çalışanların hedef birliğini sağlama yöntemi;