3.2.6. İyileştirmeler

Program çıktılarına ulaşılamadığı durumlarda gerçekleştirilen iyileştirme çalışmaları;