4.2.6. Dış Destekler

Birimin dış kaynaklardan sağladığı destekler (proje desteği, bağış, sponsorluk vb.) ve stratejik hedeflerine sağladığı katkılar;