5.2.5. Kaynakların Yönetimi

Taşınır ve taşınmaz kaynakların yönetimi ve etkinlik düzeyi;