3.2.4. Güvenceler

Birimin, eğitim amaçlarına ve öğrenme çıktılarına ulaşılmasını güvence altına alma yöntemi; Bilgi formları, uygulama dosyaları ve ders uygulama dosyalarından oluşan Ders Bilgi Paketleri Dosyalarındadır.

Ders Bilgi Paketleri,

3.2.4.1. Bilgi Formları (Ders)

3.2.4.2. Uygulama Dosyaları (Ders)

3.2.4.2.1. Uygulama Çizelgesi

3.2.4.2.2. Değerlendirme Raporları (Öğretim Üyesi)

3.2.4.2.3. Anket Sonuçları (Öğrenci Değerlendirme)

3.2.4.2.4. Sınav Dosyaları

3.2.4.2.5. Sınav Soruları ve Puanları

3.2.4.2.6. Soruların Çözümleri

3.2.4.2.7. En Yüksek-Orta-En Düşük Cevap Kağıdı Fotokopisi

3.2.4.2.8. Ders İle İlgili Proje Dosyaları

3.2.4.2.9. En İyi Proje/Uygulama

3.2.4.2.10. Resmi Not Listesi

3.2.4.3. Ders Uygulama Dosyaları

3.2.4.3.1. Program Çıktıları Değerlendirme Raporu

3.2.4.3.2. Dersin Program Çıktıları Matrisi

3.2.4.3.3. Öğrenim Çıktıları Değerlendirme Anketi

3.2.4.3.4. Değerlendirme ve Öneriler (Bölüm ve Program Çıktılarının Sağlanmasına Yönelik Değerlendirme ve Öneriler)