5.2.1. Etkililik

İnsan kaynakları yönetimive etkinlik düzeyi;