2.1.8. Uygunluk

Birimin tercihlerini yansıtan bir kalite politikası (standartlara uygunluk, amaca uygunluk ya da her ikisi birlikte vb.);