3.1.5 Çıktı-TYYÇ Uyumu

Program çıktılarının TYYÇ ile uyumunu sağlama yöntemleri;