2.1.13. Birim Kültürü

Birimin geçmişi ve alışkanlıkları ile kalite güvence sisteminin entegrasyonu;