2.1.11. Performans Göstergeleri

Birimin stratejik planıyla uyumlu olarak izlemesi gereken performans göstergeleri, göstergelerin izlenmesi, göstergelerin kapsadığı alanlar (akademik, idari ve eğitim-öğretim, ARGE, topluma katkı) ve indiği seviyeler (birim, birey);