Fakülte Yönetim Kurulu

Başkan/Dekan V. : Prof. Dr. Gürkan HAŞİT
Üye/Prof. Temsilcisi : Prof. Dr. Cüneyt KOYUNCU
Üye/Prof. Temsilcisi : Prof. Dr. İsa İPÇİOĞLU
Üye/Prof. Temsilcisi : Prof. Dr. Mevlüdiye ŞİMŞEK
Üye/Doçent Temsilcisi : Doç. Dr. İsmail Hakkı İŞCAN
Üye/Doçent Temsilcisi : Doç. Dr. Filiz EKİNCİ
Üye/Yardımcı Doçent Temsilcisi : Yrd. Doç. Dr. Yavuz CANKARA