Fakülte Kurulu

Başkan/Dekan V. : Prof. Dr. Gürkan HAŞİT
Üye/Prof. Temsilcisi : Prof. Dr. Cüneyt KOYUNCU
Üye/Prof. Temsilcisi : Prof. Dr. Mevlüdiye ŞİMŞEK
Üye/Prof. Temsilcisi : Prof. Dr. İsa İPÇİOĞLU
Üye/Doçent Temsilcisi : Doç. Dr. İsmail Hakkı İŞCAN
Üye/Doçent Temsilcisi : Doç. Dr. Necati ÇİFTÇİ
Üye/Yardımcı Doçent Temsilcisi : Yrd. Doç. Dr. Tarık SEMİZ
Üye/İktisat Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Mevlüdiye ŞİMŞEK
Üye/İşletme Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Gürkan HAŞİT
Üye/Maliye Bölüm Başkanı : Doç. Dr. Filiz EKİNCİ
Üye/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı V. : Doç. Dr. Murat ERCAN
Üye/Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı V. : Yrd. Doç. Dr. Tarık SEMİZ
Üye/Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı V. : Yrd. Doç. Dr. Yusuf Ziya BÖLÜKBAŞI