Yabancı Dil

Yabancı Dil Sınavları

ÜDS (Üniversiteler Arası Kurul Yabancı Dil Sınavı)

Üniversitelerde akademik kariyer yapmak için, akademik personel olmak için ALES’ten yeterli puanı almanın yanında ÜDS’ye de girmek gerekir. ÜDS, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler olmak üzere üç ayrı alanda; Almanca, Fransızca ve İngilizce olmak üzere, yılda iki kez Mart ve Ekim aylarında belli illerde yapılmaktadır. Başka dillerde yabancı dil sınavı açılmasına Üniversiteler Arası Kurul karar verir.
Kişi, alanına göre soruları cevaplar. ÜDS’de 80 tane soru vardır. Süre 180 dakikadır. ÜDS’den alınan puan her zaman geçerlidir.

KPDS (Kamu Personeli Dil Sınavı)

KPDS sınavı bir kamu görevlisi veya akademisyen adayının güncel veya tarihi genel bilgisini değil, İngilizce dilbilgisi seviyesini ölçmektedir. Bu durum, KPDS sınavlarında, sınava giren kişilerin soruların alındığı alan metinlerine olan aşinalığında bariz bir etki yaratmasa da, KPDS Sınavı genellikle Sosyal Bilimler alanını kapsamaktadır.

KPDS 100 sorudan oluşmakta ve 3 saat (180 dakika) sürmektedir. Almanca, Fransızca ve İngilizce’den yapılacak sınavlarda çoktan seçmeli testler kullanılır. Diğer dillerde sınav, test hazırlanabildiği takdirde bu yolla, test hazırlanamadığı takdirde, Türkçe’ye ve yabancı dile çeviri şeklinde yapılır. Çeviri için 150-200 sözcüklük metinlerden yararlanılır.

TOEFL (Test of English as a Foreign Language)

TOEFL sınavı, ana dili İngilizce olmayan kişilerin İngilizce’yi yazıldığı gibi, konuşulduğu gibi veya üniversitelerde kullanıldığı gibi kullanma ve anlama becerilerini ölçen bir sınavdır.

Lisans veya yüksek lisans programlarına başvuran öğrenciler, devlet sektöründe çalışanlar veya İngilizce bilgisinin gerekli olduğu diğer sektörler ve eğitimlerde bulunanlar TOEFL sınavına girmektedir. 90 ülkede ve 5000’den fazla üniversitede TOEFL sınav skorunuz geçerlidir.

TOEFL sınavı daha önceki tarihlerde “iBT (Internet Based Testing)”, CBT(Computer Based Testing)” ve “PBT(Paper Based Testing)” olmak üzere üç farklı formatta gerçekleştirilmekteydi. Öğrencilerin sınava gireceği ülke ve şehre göre bu sınav formatları değişmekteydi.

TOEFL sınavı şimdilerde genellikle iBT (Internet Based Testing) formatında uygulanıyor. iBT (Internet Based Testing) formatının gerçekleştirilemediği şehirlerde ise PBT(Paper Based Testing) formatı devam ettiriliyor.

Genellikle TOEFL sınavı için en yoğun aylar Ekim, Kasım, Aralık, Nisan ve Mayıstır. iBT (Internet Based Testing) TOEFL sınavına her 7 günde bir kere girme hakkınız vardır. iBT (Internet Based Testing) TOEFL sınavında etkili iletişim sağlamak için mutlaka gerekli olan dört beceri test edilir. Bunlar: Konuşma, Dinleme, Okuma ve Yazma becerileridir. TOEFL sınavı skorunuz 2 yıl geçerlidir.

IELTS (International English Language Testing System)

İngilizce’nin geçerli olduğu ortamlarda eğitim almak veya çalışmak isteyen adayların İngilizce dil seviyesini ölçmek için hazırlanmış bir sınavdır.
IELTS Türkiye’de, İstanbul, Ankara ve İzmir’de uygulanır fakat bu sınavın bütün başvuru işlemleri sadece British Council İstanbul ofisinden yapılmaktadır.

IELTS, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, İngiltere ve Amerika gibi birçok ülkelerdeki üniversite ve şirketler tarafından kabul edilmektedir. Türkiye’de IELTS’i kabul eden üniversite ve şirket sayısı ise gün geçtikçe artmaktadır. Örneğin: Boğaziçi, Bilkent, Bilgi, Yeditepe Üniversiteleri ve THY, Yapı Kredi ve Akbank gibi. Ayrıca göçmenlik büroları ve devlet kurumları da IELTS sınavını tanımaktadırlar.

IELTS Sınavı Academic ve General Training olmak üzere iki modül seçeneğine sahiptir. General Training modülü genelde göçmenlik başvuruları için tercih edilir, Academic modül ise eğitim alanında yapılan başvurularda tercih edilmektedir. IELTS sınavını hangi modülde almanız gerektiğini, mutlaka sizden bu sınavı almanızı isteyen kuruma sorarak emin olunuz.

IELTS Sınavı Listening (Dinleme), Reading (Okuma), Writing (Yazma) ve Speaking (Konuşma) olmak üzere 4 bölümden oluşmaktadır. Konuşma bölümü hariç, toplam sınav süresi 2 saat 45 dakikadır