6. Ar-Ge

Fakültemiz bünyesinde Ar-Ge faaliyeti kapsamında hizmet sunan ve destek veren alt birim (araştırma merkezleri, laboratuvarlar, fikri mülkiyet kurulu, teknopark, ön kuluçka ve kuluçka birimleri vb.) bulunmamaktadır.