İdari Personel

Fakülte Sekreteri V.

Makam Sekreteri

Personel İşleri Brim Görevlisi

Taşınır ve Mali İşler Brim Görevlisi

Öğrenci İşleri

İktisat Bölüm Sekreterliği

İşletme Bölüm Sekreterliği

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Sekreterliği

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Sekreterliği

Maliye Bölüm Sekreterliği

Uluslararası İlişkiler Bölüm Sekreterliği

Teknik Personel