İdari Personel

Fakülte Sekreteri V.

Makam Sekreteri

Taşınır ve Mali İşler Birim Görevlisi

Personel İşleri Birim Görevlisi

Öğrenci İşleri

Birim Şefi

Birim Personeli

Bölüm Sekreterleri

İktisat / İşletme / Yönetim Bilişim Sistemleri

Maliye / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi / Uluslararası İlişkiler