Misyon ve Vizyon

Misyon

     Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak misyonumuzu; Fakültemize kazandıracağımız yetenekli öğretim üyesi kadrosuyla öğrencilerimizde kalite bilinci ve çalışma hırsı oluşturmak, öğretim üyelerimiz için gerekli fiziki ortamı ve bilimsel çalışmaları için gerekli alt yapı ve donanımları sağlamak, öğrencilerimizin sosyal ve kültürel gelişmelerine yardımcı olacak faaliyetler düzenleyerek bütünsel anlamda kalite hedefine ulaşmak ve uluslararası öğrenci ve öğretim üyesi değişim faaliyetleri gerçekleştirmek oluşturmaktadır.

Vizyon

     Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin vizyonu, her geçen gün öğretim üyesi kadrosunu zenginleştirecek ulusal ölçekte tanınmış bir devlet üniversitesi olmak; yetiştirdiğimiz öğrenciler ve yapılan bilimsel araştırma ve yayınlar ile bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde kamu ve özel kurumların etkinliklerine katkıda bulunmaktır.