İş Akış Süreçlerimiz

Aile-Çocuk Yardımı İş Akış Süreci

Akademik Birimler Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma İşlemleri İş Akış Süreci

Akademik Birimler Mazeret Sınav Dilekçe İş Akış Süreci

 Akademik Birimler Öğrenci Belgesi/Not Durum Belgesi İş Akış Süreci

Akademik Birimler Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemleri İş Akış Süreci

Akademik Birimler Öğrenci Temsilciliği Ve Konsey Seçim İşlemleri İş Akış Süreci

Akademik Birimler Sınav Programlarının Hazırlanması İş Akış Süreci

Akademik Birimler Sınavlara İtiraz İş Akış Süreci

Akademik Birimler Yemek Bursu İşlemleri İş Akış Süreci

Akademik Birimler Yeni Bölüm Açılması İşlemleri İş Akış Süreci

Akademik Birimler Yeni Kulüp Kurma İşlemleri İş Akış Süreci

İlişik Kesme İşlemleri İş Akış Süreci

Kayıt Yenileme İşlemleri İş Akış Süreci

Yeni Öğrenci Kayıt İşlemleri İş Akış Süreci

Akademik Birimler Akademik Teşvik İş Akış Süreci

Akademik Birimler Araştırma Görevlisi Alımı İş Akış Süreci

Akademik Birimler Araştırma Görevlisi Ve Öğretim Görevlisi Görev Süresi Uzatma İş Akış Süreci

Akademik Birimler Bölüm Başkanı İş Akış Süreci

Akademik Birimler Doğrudan Temin Usulü İle Bakım – Onarım İş Akış Süreci

Akademik Birimler Doğrudan Temin Usulü İle Hizmet Alımı İş Akış Süreci

Akademik Birimler Dr. Öğretim Üyesi Alımı İş Akış Süreci

Akademik Birimler Hurdaya Ayırma İş Akış Süreci

Akademik Birimler Taşınır Devretme İş Akış Süreci

Akademik Birimler Taşınır Devir Alma İş Akış Süreci

Akademik Birimler Taşınır Yıl Sonu İşlemleri İş Akış Süreci

Akademik Birimler Taşınma İşlemleri İş Akış Süreci

Akademik Birimler Tüketim Malzemeleri Çıkışı İş Akış Süreci

Akademik Birimler Yıllık İzin İş Akış Süreci

Akademik Birimler Yurt İçi – Yurt Dışı Görevlendirme İş Akış Süreci

Akademik Birimler Zimmet Verme – Düşme İş Akış Süreci

Akademik Birimler Birim Kurulu Karar Alımı İş Akış Süreci

Akademik Birimler Birim Yönetim Kurulu Karar Alımı İş Akış Süreci

Akademik Birimler Dr. Öğretim Üyesi Görev Uzatma Süreci İş Akış Süreci

Akademik Birimler Fakülte Yönetim Kurulu, Profesör, Doçent İle Dr. Öğr. Üyesi Temsilcisi Seçimi İş Akış Süreci

Akademik Birimler Hastalık İzni İş Akış Süreci

Akademik Birimler Sözleşmeli Yabancı Uyruklu Öğretim Üyesi Alımı İş Akış Süreci