İdari Personel

Fakülte Sekreteri V.

Dekan Sekreteri

Yazı İşleri

Personel

Bütçe ve Mali İşler

Öğrenci İşleri


İktisat Bölüm Sekreterliği

İşletme Bölüm Sekreterliği

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Sekreterliği

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Sekreterliği

Maliye Bölüm Sekreterliği

Uluslararası İlişkiler Bölüm Sekreterliği

Yardımcı Hizmetli