Misyon

Fakültemize kazandıracağımız yetenekli öğretim üyesi kadrosuyla öğrencilerimizde kalite bilinci ve çalışma hırsı oluşturmak, öğretim üyelerimiz için gerekli fiziki ortamı ve bilimsel araştırmaları için gerekli alt yapı ve donanımları sağlamak, öğrencilerimizin sosyal ve kültürel gelişimlerine yardımcı olacak faaliyetler düzenleyerek bütünsel anlamda kalite hedefine ulaşmak ve uluslararası öğrenci ve öğretim üyesi değişim faaliyetleri gerçekleştirmek oluşturmaktadır.