Misyon

Dünyada ve ülkemizdeki gelişim ve değişim boyutları sürekli izlenerek, topluma küresel standartlarda bilgi ve beceriyle donatılmış, sosyal yönü gelişmiş, evrensel bilime ve kültüre katkı sağlayacak bilgi, teknoloji ve değer üreten, insanlığın temel değerlerine saygılı ve sorumluluk sahibi araştırıcı, sorgulayıcı, bireyler kazandırmak; disiplinler arası bir yaklaşımla oluşturulan ve sektörel gelişmeler izlenerek sürekli güncellenen ders programlarımız kapsamındaki dersler ile analitik düşünme, strateji belirleme, sorun çözme ve doğru kararlar alma becerisi gelişmiş mezunlar yetiştirmek; özel ve kamu sektörünün gereksinmelerine karşılık vererek, kalkınma çabalarına ortak olmaktır.