Yönetim Bilişim Sistemleri

Amaç

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümünün amacı, içinde bulunduğumuz bilgi çağının ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde, işletmelerin her düzeyindeki karar alıcıları destekleyecek bilişim sistemlerini kullanabilecek, geliştirebilecek, yönetecek ve karşılaşılan sorunların çözümünde uygulayabilecek insan gücü yetiştirmektir. Bu amaçla öğrencilerimize disiplinlerarası anlayışla işletme ve bilişim sistemleri alanlarını kapsayan bir program sunulmaktadır. Günümüzde bilişim sistemleri, yaşamın her alanında olduğu gibi, kamu hizmetlerinde ve iş dünyasında da geniş bir kullanım alanı bulmuştur. Gerek kamu çalışanları ve yöneticileri gerekse işletme çalışanları ve yöneticilerinin bilişim sistemlerinden etkin bir şekilde yararlanabilmeleri beklenmektedir. Bu nedenle, yönetim bilimleri ve bilişim sistemlerinin entegre olarak sunulduğu Yönetim Bilişim Sistemleri vb. programlar, son yıllarda üniversitelerin tercih edilen bölümleri haline gelmiştir.

Olanaklar

Fakültemiz üniversitemizin kampüsü içersinde bulunmakta olup öğrencilerimiz kampüs içerisindeki sağlık, kültür ve sportif tüm imkanlardan faydalanabilmektedir. Ünivertemiz kampüsü içerisinde merkezi kütüphane, bilgisayar laboratuvarları ve öğrencilerin çeşitli spor faaliyetlerinde bulunabilecekleri futbol sahası, kapalı spor salonu, kapalı halı saha, basketbol ve voleybol sahası bulunmakta ayrıca alanında uzman kişilerce tenis, basketbol, futbol halk oyunları ve Türk müziği eğitimleri verilmektedir.

Öğrenciye sağlanan istihdam olanakları

Programı başarılı şekilde tamamlayan öğrenciler, lisans derecesine sahip olup, gerekli prosedürleri yerine getirdiği takdirde, yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilir, uzman ya da doktor unvanlarını kazanabilir. Bu bölümden mezun olan öğrencilerimiz, gerek kamu ve gerekse özel sektörde istihdam olanaklarına sahiptir. Mezunlar çeşitli işletmeler ve kamu kuruluşlarının bilgi işlem merkezlerinde, sistem geliştirme birimlerinde, proje geliştirme bölümlerinde, yazılım şirketlerinde, danışmanlık şirketlerinde, satış-pazarlama bölümlerinde; Sistem Analisti ve Tasarımcısı, Programcı, Proje Yöneticisi-Yönetici, Bilişim Teknolojileri Uzmanı vb. ünvanlarla görev alabilirler.

Öğretim Programı

Öğretim Programı

Öğretim Programı Bologna