Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Amaç

Kamu yönetimi alanında, öğrencilere sağlam teorik bilgi temelinin ve bu temelle analiz yeteneğinin kazandırılması, günlük hayatta yaşanan olayları sosyoloji mantığıyla kavrama ve sosyal olguları kamu yönetimi ve siyaset bilimi çerçevesinde yorumlayıp, analitik düşünce ile çözüme ulaştırabilme becerisi ayrıca bilimsel anlamda doğru ve tarafsız bilgiye erişme ve bunu hayatının her evresinde yegâne amaç olarak benimseme güdüsünü yerleştirmektir. Sosyal ve kültürel  konularda etkin bilgi ve beceriye sahip, küreselleşen dünyayı geniş bir bakış açısıyla yorumlayarak ve uyum göstererek bilgi çağının üstün bireylerini yetiştirmek ayrıca öğrencilerimize hem iş hem de sosyal yaşamlarında daima başarılı olabilecekleri bilgi ve becerileri aktarmak.

Olanaklar

Fakültemizin kendisine ait yemekhanesi ve bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır. Diğer yandan basketbol ve voleybol sahası da mevcuttur. Öğrencilerin çeşitli spor faaliyetlerinde bulunabileceği branşlar için teknik malzemelerde bulunmaktadır. Masa tenisi ve satranç da bu faaliyetler arasında yerini almaktadır. Alanıyla ilgili pek çok kitabın bulunduğu kütüphane öğrencilerin erişimine açıktır.

Öğrenciye sağlanan istihdam olanakları

Programı başarılı şekilde tamamlayan öğrenciler, lisans derecesine sahip olup, gerekli prosedürleri yerine getirdiği takdirde, yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilir, uzman ya da doktor unvanlarını kazanabilir. Mezunlar, kamuda ve özelde, finans, işletme vb. geniş istihdam olanaklarına sahiptir. Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu, Maliye Bakanlığı vb. uzmanlık sınavları, yanında, bankaların ve diğer kuruluşlarının sınavlarında başarılı olduğu takdirde, çeşitli kademelerde görev alabilecektir. Kaymakamlık sınavlarına girmeye hak kazanırlar. Bunun yanında, mezunlar, ‘ Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir’ gibi unvanlarla bağımsız olarak da çalışılabilmektedir.

Öğretim Programı

I. Öğretim

II. Öğretim