Maliye

Amaç

Ekonomi temelde iki sektöre ayrılmaktadır. Özel sektör özel ve bireysel faydalar sağlayan ihtiyaçlar için mal ve hizmet üretirken, kamu sektörü sosyal ihtiyaçlar ve sosyal faydalar sağlayan mal ve hizmetler için üretim yapmaktadır. Kamu maliyesi bir anlamda özel sektörle, kamu sektörünün insan ihtiyaçlarının gidermede görev paylaşımıyla ilgilenir. Kamu maliyesi, bu anlamda, devletin kamusal görevlerinin neler olması gerektiği, bu görevlerini nasıl yerine getireceği dolayısıyla bu görevleri yerine getirirken ortaya çıkacak maliyetleri hangi kaynaklardan, nasıl finanse edileceği ile ilgilenen bir bilim dalıdır.

Maliye Bölümünün temel hedefi, öğrencilerine, genel olarak, kamu kesimi alanında orta ve üst düzey yönetici ve denetmen olarak sorumluluk üstlenebilmek için gerekli bilimsel ve mesleki donanımı sağlayabilmektir.

Olanaklar

Fakültemizin kendisine ait yemekhanesi ve bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır. Diğer yandan basketbol ve voleybol sahası da mevcuttur. Öğrencilerin çeşitli spor faaliyetlerinde bulunabileceği branşlar için teknik malzemelerde bulunmaktadır. Masa tenisi ve satranç da bu faaliyetler arasında yerini almaktadır. Alanıyla ilgili pek çok kitabın bulunduğu kütüphane öğrencilerin erişimine açıktır.

Öğrenciye sağlanan istihdam olanakları

Programı başarılı şekilde tamamlayan öğrenciler, lisans derecesine sahip olup, gerekli prosedürleri yerine getirdiği takdirde, yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilir, uzman ya da doktor unvanlarını kazanabilir. Bölüm kamuda üst düzey yönetici olarak sorumluluk üstlenebilecek niteliklere sahip uzman yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Mezunlar, kamu kuruluşlarında ve özel sektörde orta veya üst düzey yönetici olarak çalışabilecekleri gibi maliye müfettişi, hesap uzmanı, vergi denetmenliği serbest mali müşavirlik, idari yargı hakimliği gibi meslek sınavlarında üstünlüğe sahip olabilmektedirler.

Öğretim Programı

I. Öğretim

II. Öğretim