İktisat

Amaç

İktisat alanında, öğrencilere sağlam teorik bilgi temelinin ve bu temelle analiz yeteneğinin kazandırılması, günlük hayatta yaşanan olayları iktisatçı mantığıyla kavrama ve küreselleşen dünyada ekonomik problemleri iktisat bilimi çerçevesinde yorumlayıp, analitik düşünce ile çözüme ulaştırabilme becerisi ayrıca bilimsel anlamda doğru ve tarafsız bilgiye erişme ve bunu hayatının her evresinde yegane amaç olarak benimseme güdüsünü yerleştirmektir. Ayrıca sosyal ve ekonomik konularda etkin bilgi ve beceriye sahip, küreselleşen dünyayı geniş bir bakış açısıyla yorumlayarak ve uyum göstererek bilgi çağının üstün bireylerini yetiştirmek ayrıca öğrencilerimize hem iş hem de sosyal yaşamlarında daima başarılı olabilecekleri bilgi ve becerileri aktarmaktır.

Olanaklar

Fakültemizin kendisine ait yemekhanesi ve bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır. Diğer yandan basketbol ve voleybol sahası da mevcuttur. Öğrencilerin çeşitli spor faaliyetlerinde bulunabileceği branşlar için teknik malzemelerde bulunmaktadır. Masa tenisi ve satranç da bu faaliyetler arasında yerini almaktadır. Alanıyla ilgili pek çok kitabın bulunduğu kütüphane öğrencilerin erişimine açıktır.

Öğrenciye sağlanan istihdam olanakları

Programı başarılı şekilde tamamlayan öğrenciler, lisans derecesine sahip olup, gerekli prosedürleri yerine getirdiği takdirde, yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilir, uzman ya da doktor unvanlarını kazanabilir. Mezunlar, kamu ve özel sektörde, finans, işletme vb. alanlarında geniş istihdam olanaklarına sahiptir. Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu, Maliye Bakanlığı vb. uzmanlık sınavları, yanında, bankaların ve diğer kuruluşların sınavlarında başarılı olduğu takdirde, çeşitli kademelerde görev alabilecektir. Bunun yanında, mezunlar, ‘ Serbest Muhasebeci’ ve ‘Mali Müşavir’ gibi unvanlarla bağımsız olarak da çalışılabilmektedir.

Öğretim Programı

I. Öğretim

II. Öğretim