18 Kasım 2022 Cuma Ayrıntılı Vize Sınavı Sınıf Listeleri

18.11.2022- 09.00- İSL104 Borçlar Hukuku- Öğr. Elm. Canan Havva SOLMAZ

18.11.2022- 09.00- İSL204 Yöneylem Araştırması- Dr. Öğr. Üyesi Nur Kuban TORUN

18.11.2022- 09.00- İSL205 Ticaret Hukuku- Öğr. Elm. Canan Havva SOLMAZ

18.11.2022- 10.00- IKT353 Mali Aracı Kuruluşlar ve Bankacılık- Dr. Öğr. Üyesi Serkan VARSAK

18.11.2022- 10.00- İSL353 Lojistik Yönetimi- Dr. Öğr. Üyesi Atıl TAŞER

18.11.2022- 10.00- MLİ353 Hazine İşlemleri- Doç. Dr. Onur POLAT

18.11.2022- 10.00- SBK353 Modernleşme Kuramları- Dr. Öğr. Üyesi Fahriye Begüm YILDIZELİ

18.11.2022- 10.00- YBS359 İnternet ve Web Programlama- Öğr. Gör. Musa TURKAN

18.11.2022- 11.00- MLİ203 Vergi Hukuku- Prof. Dr. Filiz EKİNCİ

18.11.2022- 11.00- YBS403 Dijital Çağda Müşteri İlişkileri Yönetimi- Doç. Dr. Tolga TORUN

18.11.2022- 12.00- İSL351 Yönetim Muhasebesi- Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ARI

18.11.2022- 12.00- SBK205 İdare Hukuku- Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş ZARPLI

18.11.2022- 12.00- YBS355 Sağlık Bilişim Sistemleri- Dr. Öğr. Üyesi Nur Kuban TORUN

18.11.2022- 15.00- IKT101 Mikro İktisada Giriş- Doç. Dr. Muhammed BENLİ

18.11.2022- 15.00- IKT101 Mikro İktisada Giriş- Dr. Öğr. Üyesi Havva Nesrin TİRYAKİ

18.11.2022- 15.00- IKT101 Mikro İktisada Giriş- Prof. Dr. Jülide YALÇINKAYA KOYUNCU

18.11.2022- 16.00- IKT101 Mikro İktisada Giriş- Prof. Dr. Necati ÇİFTÇİ

18.11.2022- 17.00- IKT101 Mikro İktisada Giriş- Doç. Dr. Ceyhun HAYDAROĞLU

18.11.2022- 17.00- IKT101 Mikro İktisada Giriş- Prof. Dr. İsmail Hakki İŞCAN

18.11.2022- 18.00- IKT365 Sağlık Ekonomisi- Doç. Dr. Ceyhun HAYDAROĞLU

18.11.2022- 18.00- İSL363 Uluslararası İşletmecilik- Arş. Gör. Dr. Saniye HAYDAROĞLU

18.11.2022- 18.00- MLİ351 İslam Mali Yapısı ve Vergileme- Doç. Dr. Adil AKINCI

18.11.2022- 18.00- SBK357 Uluslararası İlişkilerin Tarihsel Sosyolojisi- Dr. Öğr. Üyesi Görkem ALTINÖRS

18.11.2022- 18.00- YBS351 Nesne Tabanlı Programlama- Öğr. Gör. Yusuf MUŞTU