16 Kasım 2022 Çarşamba Ayrıntılı Vize Sınavı Sınıf Listeleri

16.11.2022- 17.00- IKT455 Dünya Ekonomisi- Prof. Dr. İsmail Hakki İŞCAN

16.11.2022-09.00-SBK403 Kentleşme ve Çevre Sorunları- Doç. Dr. Sanem BERKÜN

16.11.2022-10.00-SSBK305 Siyasi Tarih- Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Murat ÜSTÜNDAĞ

16.11.2022-11.00-MLİ453 Vergi Usul Hukuku-Dr. Öğr. Üyesi Şebnem EKERYILMAZ

16.11.2022-11.00-Türkiyede Siyasal Akımlar-Dr. Öğr. Üyesi Fahriye Begüm YILDIZELİ

16.11.2022-11.00-YBS453 Karar Destek Sistemleri-Arş. Gör. Esra CENGİZ TIRPAN

16.11.2022-13.00-IKT465 Uygulamalı Ekonometri-Doç. Dr. Eda ÖZEN

16.11.2022-13.00-İSL455 Uluslararası Finansal Yönetim-Doç. Dr. Hüseyin YILMAZ

16.11.2022-14.00- IKT301 Uluslararası İktisat Teorisi- Prof. Dr. Mevlüdiye ŞİMŞEK

16.11.2022-14.00- YBS303 Yapay Zeka- Ögr. Gör. Yusuf MUŞTU

16.11.2022-14.00-İSL305 Finansal Raporlar Analizi-Doç. Dr. Şerife SUBAŞI

16.11.2022-14.00-MLİ305 Kamu Bütçesi-Dr. Öğr. Üyesi Semra ALTINGÖZ ZARPLI

16.11.2022-15.00- İSL203 Yönetim ve Organizasyon- Doç. Dr. Özüm EĞİLMEZ

16.11.2022-15.00- İSL203 Yönetim ve Organizasyon- Prof. Dr. Gürkan HAŞİT

16.11.2022-15.00- MLİ205 Maliye Tarihi- Dr. Ögr. Üyesi Semra ALTINGÖZ ZARPLI

16.11.2022-15.00- SBK207 Kamu Yönetimi- Doç. Dr. Sanem BERKÜN

16.11.2022-16.00- İBF101-İSL107 Genel Matematik- Doç. Dr. Eda ÖZEN

16.11.2022-17.00- İSL457 Örgütsel Davranış- Doç. Dr. Özüm EĞİLMEZ

16.11.2022-17.00- MLİ401 Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi- Dr. Öğr. Üyesi Semra ALTINGÖZ ZARPLI