14 Kasım 2022 Pazartesi Ayrıntılı Vize Sınavı Sınıf Listeleri

14.11.2022-09.00-IKT471 Uluslararası Göç Hareketleri-Doç. Dr. Ceyhun HAYDAROĞLU

14.11.2022-09.00-MLİ482 Güncel Mali Sorunlar-Doç. Dr. Adil AKINCI

14.11.2022-10.00-İSL103 Genel Muhasebe-Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ARI

14.11.2022-10.00-İSL103 Genel Muhasebe-Prof. Dr. Meral EROL FİDAN

14.11.2022-11.00-İSL103 Genel Muhasebe-Prof. Dr. Rifat YILMAZ

14.11.2022-12.00-İBF474 İş Yaşamına Hazırlık-Öğr. Gör. Özgür ÖZCAN

14.11.2022-12.00-IKT472 Ekonomide Güncel Sorunlar-Dr. Öğr. Üyesi Serkan VARSAK

14.11.2022-12.00-IKT475 Enerji Ekonomisi ve Politikaları-Prof. Dr. İsmail Hakki İŞCAN

14.11.2022-12.00-IKT478 Teknoloji ve Yenilik İktisadı-Doç. Dr. Hüseyin TEZER

14.11.2022-12.00-İŞL482 Bireysel Yatırımda Temel Kavramlar-Dr. Öğr. Üyesi Muhittin ZÜGÜL

14.11.2022-12.00-İŞL482 MLİ481 Küreselleşme ve Vergileme-Dr. Öğr. Üyesi Şebnem EKERYILMAZ

14.11.2022-13.00-İSL304 İnsan Kaynakları Yönetimi-Prof. Dr. Gürkan HAŞİT

14.11.2022-13.00-İSL304 İSL303 Pazarlama Araştırmaları-Prof. Dr. Sevgi GÖNÜLLÜOĞLU

14.11.2022-14.00-IKT307 İktisat Tarihi-Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul ÇAM

14.11.2022-14.00-İSL461 Muhasebe Standartları-Prof. Dr. Rifat YILMAZ

14.11.2022-14.00-SBK303 Osmanlıda Modernleşme ve Demokrasi -Doç. Dr. Pınar ÖZDEN CANKARA

14.11.2022-15.00-IKT451 Dış Ticarette Finansman Teknikleri-Dr. Öğr. Üyesi Serkan VARSAK

14.11.2022-15.00-MLİ459 Küresel Kamusal Mallar-Dr. Öğr. Üyesi Semra ALTINGÖZ ZARPLI

14.11.2022-15.00-SBK451 Küreselleşme ve Milliyetçilik-Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Murat ÜSTÜNDAĞ

14.11.2022-15.00-YBS465 Bilişimde Tüketici Davranışları-Doç. Dr. Tolga TORUN

14.11.2022-16.00-IKT203 Makro İktisat Teorisi-Prof. Dr. Aykut EKİNCİ

14.11.2022-16.00-İSL207 Pazarlama İlkeleri-Prof. Dr. Sevgi GÖNÜLLÜOĞLU

14.11.2022-16.00-MLİ201 Kamu Gelirleri Analizi-Doç. Dr. Adil AKINCI

14.11.2022-16.00-SBK201 Anayasa Hukuku-Doç. Dr. Mustafa Serhan YÜCEL

14.11.2022-17.00-YBS201 Sistem Analizi ve Tasarımı-Öğr. Gör. Hande BOĞAZLIYAN