4. Sınıf Öğrencilerinin Kayıt Yenilemeleri Hakkında Önemli Duyuru!

Fakültemiz bünyesinde okutulan tüm üniversite seçmeli derslerin Akts kredisi 2’den 3’e çıkarılmış ve bölüm bazında aşağıda gösterilen derslerin AKTS’leri değiştirilmiştir. Özellikle değişiklik olan dersleri daha önce üstten alan öğrencilerin ders seçiminde AKTS eksiği olmamasına dikkat etmesi, bu konuda danışman hocalarıyla iletişim halinde olmaları, gerektiğinde ilave seçmeli ders alarak Akts eksikliklerini gidermeleri gerekmektedir.

Önemle duyurulur.

 

BÖLÜMÜ

 

DERSLERİN ADI

ESKİ AKTS YÜKÜ YENİ AKTS YÜKÜ
Iktisat İSL305 Finansal Raporlar Analizi 6 5
İktisat IKT401 Ekonomik Büyüme 6 5
işletme İSL404 İşletme Politikası 6 5
işletme İSL401  Stratejik Yönetim 6 5
Maliye MLİ402 Vergi Denetimi 5 4
Maliye MLİ405  Mali Takip Hukuku 5 4
SBKY SBK408 Devletler Hukuku / SBK410 Kentleşme Politikası 5 4
SBKY SBK403 Kentleşme ve Çevre Sorunları 5 4
YBS YBS404 Bilişimde Proje Yönetimi 6 5
YBS YBS401 Bilgisayar Ağlan ve Güvenliği 6 5