Yaz Okulu Kayıt Duyurusu

 

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU KAYIT VE DERS SEÇME DUYURUSU

Başlangıç 18 Temmuz 2022 Saat: 09.00
Bitiş 21 Temmuz 2022 Saat: 17.00
AÇILMASI VE KAPATILMASI KESİNLEŞEN DERSLERİN İLANI
İlan Tarihi 21 Temmuz 2022 Saat: 19.00
DERS EKLE-SİL TARİHLERİ
Başlangıç 22 Temmuz 2022 Saat: 08.00
Bitiş 22 Temmuz 2022 Saat: 17.00
Derslerin Başlangıç Tarihi 25 Temmuz 2022

 

Yaz okulu ders seçme işlemleri için Öğrenci Bilgi Sistemi 18 Temmuz 2022 Pazartesi günü saat 09.00’da açılacaktır. Yaz okulunda kesin kayıt yapabilmeniz için 18–21 Temmuz 2022 tarihleri arasında ilk önce derssecme.bilecik.edu.tr internet adresinden derslerinizi seçip, ekranda belirtilen almak istediğiniz ders saati ücretini tahsilat rehberinde belirtilen şekilde yatırmanız gerekmektedir.
Yaz Okulu Ders Seçme Aşaması
Yaz Okulu Ders Seçme İşlemleri derssecme.bilecik.edu.tr adresinden yapılacaktır. Ders seçme işlemleri için bilgilendirme dokümanından faydalanabilirsiniz.
Not: Yaz okulunda dersler yüz yüze yürütülecektir.
Ders seçme işlemini yaptıktan sonra ders seçme ekranın sağ üst köşesinde yer alan “harç tutar” kısmındaki ders ücretini tahsilat rehberinde belirtilen şekilde yatırmanız gerekmektedir. Öğrenciler
yatırmaları gereken tutar kadar ücreti bankaya ödemezlerse, ders seçip kaydet butonuna basıldığında seçilen ders/dersler sisteme kaydedilmekte fakat ders ve danışman onayı yapılmamaktadır. Bu
durumdaki öğrenciler bankaya ödemesi gereken tutar kadar ücreti ödedikten sonra 21 Temmuz 2022 Perşembe günü onay tarihinde ders ve danışman onayı sistem tarafından otomatik olarak
gerçekleştirilecektir.
Açılması ve kapatılması kesinleşen dersler 21 Temmuz 2022 Perşembe günü mesai bitiminden sonra www.bilecik.edu.tr adresinde ilan edilecektir.
Not: Yaz Okulu ders ücretlerine ekli dosyadan ulaşabilirsiniz.
Kayıt Onay Aşaması
18-21 Temmuz 2022 tarihleri arasında derslerini seçip ders ücretini yatıran öğrencilerin kayıt onay işlemleri 21 Temmuz 2022 mesai bitiminde otomatik olarak gerçekleştirilecektir. İsteyen öğrenciler ders
seçip ücreti yatırdıktan sonra kayıt danışmanlarıyla iletişime geçerek danışman onayı yaptırabilirler. Ders seçip ders ücretini ödemeyen öğrencilerin dersleri silinecektir.
Ekle-Sil Aşaması
Yaz okulunda öğrenci, açılmayan derslerin yerine açılması kesinleşen derslerden en çok dört derse kayıt sınırları içinde kalmak kaydıyla ders ekleyebilir. Ancak, öğrenci açılması kesinleĢen dersi bırakamaz.
Ders seçen ve danışman onayı yaptıran öğrenciler kapanan dersler yerine başka dersler seçmek istedikleri takdirde 22 Temmuz 2022 Cuma günü açılan derslere danışmanlarıyla iletişime geçerek kayıt
yaptırabilirler (ders ücret farkı varsa yatırmak zorunludur veya fazladan yatırmış oldukları ders ücreti varsa ekle-sil bittikten sonra Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına müracaat ederek iade alabilirler). Ayrıca
öğrencilerin yatırması gereken ücreti yatırmamaları durumunda seçtikleri dersler 22 Temmuz 2022 Cuma günü mesai bitimi itibarıyla silinecektir.

 Yaz okulunda toplam en çok dört derse kayıt yaptırılabilir. Üniversitemiz öğrencileri başarısız, notunu yükseltmek istediği ve daha önce hiç almadığı alt sınıfındaki ve mevcut sınıfındaki dersleri
yaz okulunda açılması muhtemel dersler içinde olması halinde seçebilirler. Lisans programlarında gördüğü ilk iki yarıyıldan sonra mevcut sınıfına kadar başarısız ve hiç almadığı ders olmamak şartı
ile genel not ortalaması 3.00 ve üzerindeki ortalaması olan öğrenciler üst sınıftan yaz okulundan açılması muhtemel dersleri seçebilirler. Açılması kesinleşen dersler ilgili akademik birim tarafından belirlenir.

 Yaz okulunda bir dersin açılabilmesi için, o derse kayıtlı öğrenci sayısının ön lisans ve lisans programlarında en az yirmi beş olması gerekir. Ders seçen sayısı yirmi beş kişiden az olan dersler
kapatılacaktır.

Öğrencilerimizin  Başka Üniversitenin  Yaz Okulunda  Ders Alabilmesi için
Üniversitemiz Öğrencilerinin Yaz Okulunda Diğer Üniversitelerden Ders Alabilmesi İçin Üniversitenin yaz okulunda açılmayan veya kayıt yapılamayan zorunlu bir ders daha önce en az bir
kez alınıp devam koşulunun yerine getirilmiş olması şartıyla, kredi/ders saati ve ders içeriğinin ilgili bölüm başkanlığınca/müdürlükçe uygun görülmesi halinde, başka bir üniversitenin yaz okulundan
alınabilir.

 * Yaz okulu sonunda mezun olma durumunda olan öğrenciler,
* Mevcut sınıfına kadar başarısız ve hiç almadığı ders olmamak şartı ile genel not ortalaması 3.00 ve üzerindeki ortalaması olan öğrenciler,
* Çift ana dal öğrencileri kayıtlı olduğu ikinci ana dal programındaki dersleri,

En çok dört derse kadar daha önce hiç almadıkları veya devam koşulunu yerine getirmedikleri zorunlu dersleri, kredi/ders saati ve ders içeriğinin ilgili bölüm başkanlığınca uygun görülmesi
halinde, başka bir üniversitenin yaz okulundan alabilir. Diğer öğrenciler daha önce hiç almadıkları veya devam koşulunu yerine getirmedikleri zorunlu dersleri, başka bir Üniversitenin yaz okulundan alamazlar.

 Öğrenciler, Üniversitenin yaz okulunda açılmayan veya kayıt yapılamayan alt sınıfındaki ve mevcut sınıfındaki daha önce hiç almadıkları veya devam koşulunu yerine getirmedikleri seçmeli
dersleri, kredi/ders saati ve ders içeriğinin ilgili bölüm başkanlığınca uygun görülmesi halinde, başka bir Üniversitenin yaz okulundan alabilir.

Öğrencilerin Yaz Okulunda Başka Üniversiteden Ders Alma Talep Formunu doldurup imzaladıktan sonra kayıtlı oldukları birime e-posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

Fakültemizde açılmayan dersleri başka Üniversiteden almak isteyen öğrencilerimizin aşağıda yer alan formu doldurup ilgili bölüm başkanlığına imzalattıktan sonra diğer Üniversiteye teslim etmesi gerekmektedir. Kendi Fakültemizde açılan bir dersi öğrenci başka bir Üniversiteden alamamaktadır.

YAZ OKULU BAŞKA ÜNİVERSİTE TALEP FORMU

Diğer Üniversite Öğrencilerinin Yaz Okulunda Üniversitemizden Ders Alabilmesi için
 Diğer Üniversite öğrencileri öncelikle https://obs.bilecik.edu.tr/bilecik/basvuru/ogrencibasvuru.aspx adresi üzerinden, 13 Temmuz 2022 ÇarĢamba günü saat 08.00 ile 21 Temmuz 2022 Perşembe
günü saat 12.00 saatleri arasında öğrenci bilgi sistemine misafir öğrenci kaydını yaptırmaları gerekmektedir. Daha sonra kayıt sırasında belirttikleri elektronik posta adreslerine gönderilen kullanıcı adı ve şifreyle derssecme.bilecik.edu.tr adresinden ders seçme işlemi yapacaklardır. Ders seçme işlemleri için bilgilendirme dokümanından faydalanabilirsiniz.

 Üniversitemizde yaz okulu ders kaydı yaptıran diğer üniversite öğrencilerinin aldıkları ders ve notların kendi Üniversitelerinde kabul edilme veya edilmemesine ait yükümlülük tamamen öğrenciye
aittir. Bu nedenle ders kaydı yaptırmadan önce Üniversitenizden olur almanız önemle duyurulur.

 

Yaz okulu kayıt duyurusuna ekli dosyadan ulaşabilirsiniz.

Yaz okulu akademik takvimine ekli dosyadan ulaşabilirsiniz

Yaz okulu ücretlerine ekli dosyadan ulaşabilirsiniz

Yaz okulunda açılması muhtemel dersler listesine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz

Açılması Muhtemel Dersler

Yaz Okulu Kayıt Danışmanlarının iletişim bilgileri ektedir.

Yaz Okulu Kayıt Danışmanları