MEZUN BİLGİ SİSTEMİ

Mezun Bilgi Sistemi; Üniversitemiz ile öğrencilerimiz ve mezunlarımız arasında uzun vadeli ilişkiler kurmaya, bu ilişkileri geliştirmeye ve sürdürmeye yönelik oluşturulmuş bir izleme aracıdır.

Amaç: MBS aşağıda sayılan amaçlar doğrultusunda hizmet edecektir.

1. Üniversitemiz öğrencilerini ve mezunlarını bir platform altında toplamak.
2. İletişim bilgileri, eğitim, yetenek ve kariyer bilgilerini takip etmek.
3. Kariyer danışmanlarıyla iletişim kurabilmelerini sağlamak.
4. Üniversitemizden memnuniyetlerini ve beklentilerini belirlemek.
5. Başta bölgesel firmalar olmak üzere ulusal ve uluslararası firmalar tarafından üniversitemize bildirilen personel ihtiyacına cevap verebilecek yeteneğe sahip öğrenci ve mezunların tespit edilerek bu firmalarda istihdam edilmelerini sağlamak.

Kayıt Olmak İçin: https://mbs.bilecik.edu.tr 

MBS’ye hem öğrencilerimiz hem de mezunlarımız kayıt olabilmektedir. Öğrenci olarak kayıt olanların mezun olduklarında sisteme tekrar kayıt olmalarına gerek kalmayacaktır.