16 Haziran 2022 Bahar Dönemi Final Sınavı Ayrıntılı Sınıf Listeleri

10.00-IKT204 Makro İktisadi Analiz-Prof. Dr. Aykut EKİNCİ

10.00-YBS204 Veri Yapıları-Öğr. Gör. Murat ÖZALP

11.00-İSL208 Maliyet Muhasebesi-Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ARI

12.00-İSL462 Modern Lojistik Uygulamaları-Dr. Öğr. Üyesi Atıl TAŞER

12.00-MLİ454 Vergilemede Özel Konular-Prof. Dr. Filiz EKİNCİ

13.00-IKT304 Para Politikası-Doç. Dr. Resül YAZICI

13.00-İSL472 Marka Yönetimi-Doç. Dr. Buket BORA SEMİZ

13.00-MLİ302 Maliye Sosyolojisi-Dr. Öğr. Üyesi Semra ALTINGÖZ ZARPLI

13.00-YBS462 Sosyal Medya ve Web Analizi-Dr. Öğr. Üyesi Tarık SEMİZ

14.00-IKT102 Makro İktisada Giriş-Dr. Öğr. Üyesi Havva Nesrin TİRYAKİ

14.00-IKT102 Makro İktisada Giriş-Prof. Dr. İsmail Hakki İŞCAN

14.00-IKT102 Makro İktisada Giriş-Prof. Dr. Jülide YALÇINKAYA KOYUNCU

14.00-IKT102 Makro İktisada Giriş-Prof. Dr. Necati ÇİFTÇİ

15.00-SBK308 İdari Yargılama Hukuku-Öğr. Elm. Emine TEMİZ

15.00-YBS306 Yenilik Yönetimi-Dr. Öğr. Üyesi Tarık SEMİZ

16.00-IKT452 Politik İktisat-Doç. Dr. Ceyhun HAYDAROĞLU

16.00-İSL304 İnsan Kaynakları Yönetimi-Prof. Dr. Gürkan HAŞİT

16.00-MLİ464 Kültürel Ekonomi-Doç. Dr. Yasin ACAR

17.00-MLİ204 Devlet Borçları-Dr. Öğr. Üyesi Gözde EŞ POLAT

17.00-YBS106 Veri ve Bilgi Yönetimi-Dr. Öğr. Üyesi Tarık SEMİZ

11.00-SBK204 Çağdaş Siyaset Düşüncesi-Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Murat ÜSTÜNDAĞ

16.00-SBK458 Türk İdare Tarihi-Doç. Dr. Mustafa Serhan YÜCEL

12.00-IKT464 Türkiye Ekonomisi Güncel Konular-Dr. Öğr. Üyesi Serkan VARSAK