Öğrenci Memnuniyet Anketleri

Üniversitemiz anket uygulama takvimine göre 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için;

Öğrenci Memnuniyet Anketleri ;

Genel Memnuniyet, Öğrenci İşleri, Akademik Danışman, Öğrenci Kulüpleri, Düzenlenen Etkinliklere Yönelik, Yemekhane Hizmetleri, Kütüphane Hizmetleri, Kantin Hizmetleri ve Diğer Hizmetlere Yönelik Memnuniyet Anketleri

25 Nisan 2022-09 Mayıs 2022 tarihleri arasında uygulanmak üzere Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden ayrı olarak doldurulmak üzere öğrencilerimizin değerlendirmelerine açılacaktır.