2021-2022 BAHAR DÖNEMİ ERASMUS SINAVI SINIF LİSTELERİ 

9 MART 20222 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 12.00’DA YAPILACAK OLAN ERASMUS SINAVI SINIF LİSTELERİ  EKTEDİR.

ERASMUS SINIF LISTESI ILAN