18 Ocak 2022 Salı Ayrıntılı Final Sınıf Listeleri

10.00-IKT101 Mikro İktisada Giriş-Dr. Öğr. Üyesi Havva Nesrin TİRYAKİ

10.00-IKT101 Mikro İktisada Giriş-Prof. Dr. Jülide YALÇINKAYA KOYUNCU

10.00-IKT101 Mikro İktisada Giriş-Prof. Dr. Necati ÇİFTÇİ

11.00-IKT101 Mikro İktisada Giriş-Doç. Dr. Ceyhun HAYDAROĞLU

11.00-IKT101 Mikro İktisada Giriş-Doç. Dr. Muhammed BENLİ

11.00-IKT101 Mikro İktisada Giriş-Prof. Dr. İsmail Hakki İŞCAN

12.00-IKT459 Endüstriyel Ekonomi-Dr. Öğr. Üyesi Havva Nesrin TİRYAKİ

12.00-MLİ461 Çevre Ekonomisi ve Mali Politikalar-Doç. Dr. Onur POLAT

12.00-SBK457 Siyasal İdeolojiler-Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş ZARPLI

12.00-YBS465 Bilişimde Tüketici Davranışları-Prof. Dr. Abdulbaki BİLGİÇ

13.00-İSL457 Örgütsel Davranış-Dr. Öğr. Üyesi Özüm EĞİLMEZ

14.00-IKT353 Mali Aracı Kuruluşlar ve Bankacılık-Dr. Öğr. Üyesi Serkan VARSAK

14.00-İSL351 Yönetim Muhasebesi-Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ARI

14.00-MLİ353 Hazine İşlemleri-Doç. Dr. Onur POLAT

14.00-SBK353 Modernleşme Kuramları-Dr. Öğr. Üyesi Görkem ALTINÖRS

14.00-YBS359 İnternet ve Web Programlama-Öğr. Gör. Yusuf MUŞTU

15.00-IKT359 Kriz Ekonomisi-Dr. Öğr. Üyesi Serkan VARSAK

15.00-İSL354 Müşteri İlişkileri Yönetimi-Doç. Dr. Buket BORA SEMİZ

15.00-MLİ351 İslam Mali Yapısı ve Vergileme-Doç. Dr. Adil AKINCI

15.00-SBK351 Karşılaştırmalı Medeniyetler Tarihi I-Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Murat ÜSTÜNDAĞ

15.00-YBS355 Sağlık Bilişim Sistemleri-Dr. Öğr. Üyesi Tarık SEMİZ

16.00-IKT453 Küreselleşmenin Ekonomik Boyutları-Doç. Dr. Hüseyin TEZER

16.00-İSL453 Pazarlama İletişimi-Doç. Dr. Sevgi GÖNÜLLÜOĞLU

16.00-MLİ453 Vergi Usul Hukuku-Dr. Öğr. Üyesi Şebnem EKERYILMAZ

17.00-IKT365 Sağlık Ekonomisi-Doç. Dr. Ceyhun HAYDAROĞLU

17.00-İSL205 Ticaret Hukuku-Arş. Gör. Dr. Saniye HAYDAROĞLU

17.00-MLİ205 Maliye Tarihi-Dr. Öğr. Üyesi Semra ALTINGÖZ ZARPLI