Anketler Hk.

Üniversitemiz anket uygulama takvimine göre 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için “Ders Değerlendirme”, “Öğretim Elemanı Değerlendirme” ve “Uzaktan Eğitim Sisteminin Değerlendirilmesi” öğrenci anketleri 27 Aralık 2021-09 Ocak 2022 tarihleri arasında uygulanmak üzere Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden öğrencilerimizin değerlendirmelerine açılmıştır.