YBS459 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA UYGULAMALARI DERSİ TELAFİ PROGRAMI

YBS459 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA UYGULAMALARI DERSİ IÇIN TELAFI PROGRAMI 19.12.2021
TARIHINDE; 18:00-20:00 SAATLERI ARASINA OLUŞTURULMUŞTUR.

YBS459 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA UYGULAMALARI DERSİ (IKINCI ÖĞRETIM) IÇIN TELAFI
PROGRAMI 19.12.2021 TARIHINDE; 20:00-22:00 SAATLERI ARASINA
OLUŞTURULMUŞTUR.