Öğrenci Memnuniyet Anketleri

Üniversitemiz anket uygulama takvimine göre 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için “Öğrenci Memnuniyet Anketleri” 22 Kasım-07 Aralık 2021 tarihleri arasında uygulanmak üzere Öğrenci
Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden öğrencilerimizin değerlendirmelerine açılmıştır.