SBK353 Modernleşme Kuramları Dersinin Telafi Programı

SBK353 Modernleşme Kuramları kodlu ders için telafi programı 17.10.2021 tarihinde; 10:00-11:00 saatleri arasına oluşturulmuştur.