SEVİYE TESPİT SINAVINA GİRECEK ÖĞRENCİ LİSTESİ

Seviye Tespit Sınavına girecek öğrenci listesi ektedir.

Seviye Tespit Sınavına Başvuranlar

Sınav Saati:29 Eylül 2021 Çarşamba

Sınav Saati: 14.00

Seviye Tespit (Muafiyet) Sınavı Başvuruları Hakkında

 

Üniversitemizin Ön Lisans ve Lisans programlarında zorunlu olan ve uzaktan eğitim yoluyla yürütülen ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II, TRK101 Türk Dili I, TRK102 Türk Dili II, ENG101 İngilizce I, ENG102 İngilizce II, ENF101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı ve ENF101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı I dersleri için 29 Eylül 2021 Çarşamba günü saat 14:00’de Üniversitemiz genelinde Seviye Tespit (Muafiyet) Sınavı yapılacaktır.

Seviye Tespit Sınavına her öğrenci kendi biriminde girecektir. Bunun yanında, her öğrenci için hazırlanacak cevap kağıdı, sınava gireceği sınıflar ve sıra numaraları belirlenecektir. Bundan dolayı bütün öğrenciler kendileri için belirlenen sınıfta ve sırada sınava gireceklerdir. Öğrenciler bu sınıflar dışında kesinlikle sınava alınmayacaklardır. Bütün öğrencilerimiz sınava girmeden önce birimlerde ilan panolarında ilan edilen askı listelerinden veya birim web sayfalarından hangi binada, sınıfta ve sırada sınava gireceklerini öğrenebilirler. Bu sınavda her bir dersten 50 ve üzeri puan alan öğrenciler başarılı olacaktır.

 

Öğrencilerin sınavda yanında bulundurulması gereken belgeler:

1. Öğrenci kimlik kartı,

2. Öğrenci kimlik kartı yoksa Öğrenci belgesi,

3. Nüfus cüzdanı