Öğrenci Yemek Ücreti

Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 17.06.2021 tarihli ve 356/1 sayılı kararı ile kabul edilen ve 01 Temmuz 2021 tarihinden itibaren uygulanacak olan öğrenci yemek ücreti 3,50 TL olarak değişmiştir.